FH Timber AB förvärvar hyvleri!

2015-02-01

Vårt moderbolag, Frödinge-Hällerum Timber AB, förvärvade den 1 februari Inge Karlssons Trävaru AB.

Det är glädjande att vårt moderbolag, Frödinge-Hällerum Timber AB, har förvärvat Inge Karlsson Trävaru AB. Detta bolag, som är beläget ett stenkast från sågen i Frödinge, är ett legohyvleri med idag sju anställda och en årskapacitet på närmre 50,000 m3. I och med denna investering ges en större möjlighet att förädla våra produkter och stärka vår position på färdigvarumarknaden.
Barncancerfonden