Frödinge Skog AB söker Inköpare

2010-08-11

Frödinge Sågverk och Hällerum Trä har för avsikt att i framtiden öka sin produktion och samtidigt behålla en hög servicenivå mot skogsbruket. Därför söker Frödinge Skog AB ytterligare en virkesinköpare.

Som virkesinköpare hos Frödinge Skog AB kommer du att tillhöra ett mindre företag med stor flexibilitet samt med stor egenpåverkan. Vi jobbar nära våra ägare, kunder, leverantörer och skogsägare med korta, snabba beslutsvägar. Vi erbjuder ett självständigt jobb i ett företag med stark framtidstro och god sammanhållning. Som virkesinköpare är du ansvarig för servicen till skogsägarna i ditt område samt för anskaffning av virke från privata markägare till, framförallt, ägarnas industrier.

Du bör ha högre skoglig utbildning eller motsvarande kunskaper samt gärna erfarenhet från tidigare inköpsarbete. Intresse och förmåga att aktivt skapa kontakter och långsiktiga relationer med skogsägarna i området är en förutsättning i arbetet varför vi värderar din sociala kompetens högt.

Ditt tänkta inköpsområde är södra halvan av Västerviks kommun samt Oskarshamns Kommun varför vi gärna ser att du är eller blir bosatt i eller nära detta område. Tillträdelse till tjänsten sker under hösten eller enligt överenskommelse.

För mer information om Frödinge Skog AB är du välkommen att kontakta VD Christer Karlsson, Frödinge, på telefon 0492-402 25, alternativt Inköpare Joakim Rosén, Frödinge, 070-536 02 25 eller Inköpare Jonas Persson, Hällerum, 070-648 09 95.

Din ansökan, som vi vill ha senast torsdagen den 8 juli, skickar du till: Christer Karlsson, Frödinge Sågverks AB, 598 95 VIMMERBY. Välkommen med Din ansökan!

Barncancerfonden