Frödinge Skog utökar med en gallringsmaskin!

2011-09-05

Från och med september månad kommer vi att ha ytterligare en gallringsmaskin i drift. Engströms Skogstjänst AB, som sedan tidigare har en gallringsmaskin åt oss, har investerat i en TJ 1070.

Detta innebär att vår maskinpark nu består av två slutavverkningsmaskiner, en beståndsgående skördare samt en större och en mindre stickvägsgående gallringsmaskin. Givetvis är alla tre gallringsmaskiner utrustade med stubbehandling.
Barncancerfonden