Frödingegruppen söker Ekonomichef

2015-06-10

Frödingegruppen AB har under senare år expanderat och ser med tillförsikt på framtiden varför vi nu söker en Ekonomichef.

Frödinge Hällerum Timber AB, med dotterbolagen Frödinge Skog AB samt Inge Karlssons Trävaru AB, är bolag vilka ingår i Koncernen Frödingegruppen AB. Gruppen bedriver sågverks- och hyvlerirörelse samt handel med skoglig råvara. Tillsammans är vi idag cirka 70 anställda och har en omsättning på drygt 250 Mkr. Frödingegruppen har under senare år expanderat och ser med tillförsikt på framtiden varför vi nu söker en:

Ekonomichef

Tjänsten innebär att leda ekonomiavdelningen på koncernnivå och ansvara för dess leverans. Ansvara för löpande redovisning och rapportering såväl internt som externt samt att ansvara för budget och prognoser. I tjänsten ingår upprättande av delårsbokslut och årsbokslut inom både dotterbolag och koncern, att genomföra finansiell planering och finansiell styrning av löpande verksamhet i dotterbolag och koncern, ansvara för gruppens likviditetsplanering och rapportering samt valutahandel. Ansvara för en bra dialog och kontakt med banker och samarbetsparter avseende ekonomi och finansieringsfrågor. Ansvara för skatteplanering och deklarationsfrågor tillsammans med revisionsfirman. Upprätta struktur och rutiner för verksamhetsuppföljning i dotterbolag och koncern, samt bistå VD, ledningsgrupp och styrelse med relevanta analyser och rapporter. Bistå respektive VD avseende produktion, affärsupplägg, lönsamhet och projektuppföljning. Medverka vid framtagning av beslutsunderlag för investeringar. Ansvara för utveckling och förbättring av administrativa rutiner och processer. Personalansvar för den grupp som arbetar med ekonomi och administration. Ansvar för kallelse, ärendelista med bilagor och beslutsunderlag inför styrelsemöten. Föredragande i ekonomifrågor vid styrelsemöten. Ansvara för framtagning av relevant underlag för skatteplanering och årsredovisning i samråd med revisionsfirman. Som Ekonomichef kommer du att ingå i företagets ledningsgrupp.

Förväntade kvalifikationer:
Vi söker dig som har någon form av ekonomisk akademisk utbildning och gärna har flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och ekonomistyrning.  Du har förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift, är van att rapportera till ledningsgrupper och styrelser. Din förmåga att samarbeta och bygga relationer ser vi som viktigt, likaså att du tar eget ansvar och fattar affärsmässiga beslut. Som ledare med personalansvar ser vi helst att du har erfarenhet av detta och drivs av att leda, utveckla och motivera dina medarbetare.

Frågor rörande tjänsten besvaras av FH Timbers VD Torbjörn Svensson, telefon 0492-51101 alternativt 070-648 09 56. Tjänstens placering är i Frödinge och innebär heltid.

Din ansökan med CV vill vi ha senast fredagen den 31 juli, skickad till Torbjörn Svensson, FH Timber AB, 598 95 Vimmerby alternativt på e-post, torbjorn.svensson@fhtimber.se.
Välkommen med Din ansökan!

Barncancerfonden