Gallring och slutavverkning

2012-11-06

Trots dystrare tider rullar våra ägares sågverk, och tillika våra entreprenörer, på i normal omfattning. Tyvärr, måste vi nog säga, har media en förmåga att måla allt nattsvart men vi på Frödinge Skog håller inte med. Ta dig några minuter och läs vidare...

Under hösten 2009 pekade timmerpriserna rakt uppåt. Väldigt många skogsägare, du kanske var en av dem?, gjorde då en bra affär när de sålde skog. När tiden sedan löpte på fick vår svenska krona en valutafördel på runt 20 procent vilket direkt höjde timmerpriserna till rekordåret 2010/2011. I dag har vi ett omvänt läge för vår svenska krona där vi i princip förlorar 20 procent –en skillnad på mellan 30-40 procent! Trots detta ligger vi kvar på ett timmerpris som är högre än det vi hade under hösten 2009 då alla skogsägare jublade. Vi vill med detta säga att timmerpriserna inte är dåliga som vissa medier vill framhäva. Att vi inom en överskådlig framtid skall få en valutafördel som under 2010/2011 bedömer vi som mycket små. Av denna anledning vet vi alla fall vi att ni gör en bättre skogsaffär idag än vad ni gjorde 2009!

Vi vill även påpeka vikten av ett aktivt skötande av er skog. Skogen är som bekant en resurs som skall vårdas för att kontinuerligt ge en ränta i form av ökad virkestillväxt. För att skogen skall kunna producera krävs att vi vårdar den. Fundera gärna både en och två gånger om det är klokt att avstå helt från skogsvården och gallringen bara för att priset på främst barrmassaveden har sjunkit? Vi är säkra på att förlusten genom minskad tillväxt, och dess utom under en stor del av omloppstiden, ger större negativa konsekvenser på gallringsskogen än att invänta lite högre massavedspriser. Att inte röja och gallra sin skog i rätt tid minskar tillväxten, eller räntan, rejält. Att skjuta skogsvården på framtiden blir därför helt enkelt som att kissa i byxorna – Det värmer i början men sen blir det kallt…

Ta gärna en förutsättningslös kontakt med oss –det kan löna sig!

Barncancerfonden