Nytt leverantörsbrev

2013-03-15

Vi har idag sänt ut vårt leverantörsbrev. Har du inte fått det eller är nyfiken på att läsa det? klicka i så fall här!

Bäste skogsägare och leverantör,

Det har väl inte gått någon förbi att turbulensen inom svensk skogs- och sågverksbransch radikalt förändrat villkoren. Nedläggningar och varsel duggar tätt och vi kan bara beklaga, framförallt när det gäller utslagning av sågverk, som i förlängningen drabbar alla skogsägare i form av minskad efterfrågan och lägre timmerpriser jämfört med läget för ett par år sedan.

För vår del känner vi oss trygga med våra två, stabila, industrier i ryggen. Vi skall givetvis, i dessa tuffa tider, vara ödmjuka men vi måste samtidigt framhålla att vi är en säker och stabil samarbetspartner där du som skogsägare och leverantör kan känna trygghet och tillit när förändringens vindar blåser. Sett i ett längre perspektiv har vi trots nedgången ett högt timmerpris och kan erbjuda ett bra rotnetto.

Som ni väl känner till representerar vi bygdens sågverk och vi anstränger oss för att öka samarbetet i bygden med stöd av lokala människor, företag och entreprenörer. För oss är det riktigt roligt att så många av er värdesätter detta och ser fördelar i att gemensamt utvecklas i vårt närområde, skapa arbetstillfällen och att hålla bygden levande. Således tycker givetvis vi att den lokala timmerråvaran från vårt närområde ska stanna här och komma vår bygd och dess företag och människor, tillgodo.

Vi vill med ovanstående ord även säga att vi är intresserade av både timmer, massaved och andra på marknaden förekommande sortiment. Även om konjunkturen kan uppfattas som dålig har Frödinge Sågverk och Hällerum Trä idag fördelen av att inte producera stora mängder bulkvaror utan satsar på en högre förädlingsgrad vilket gör att de behöver timmerråvara i normal omfattning under hela våren och inför kommande höst. Således är vi intresserade av att kontraktera och avverka både slutavverkningar och gallringar. Funderar du på att göra någon åtgärd i din skog? Ta då gärna en förutsättningslös kontakt med oss – tryggt och solitt för dig och det gynnar vår lokala bygd!

Vidare vill vi som vanligt påminna om vårens markberedning, plantor och plantering. Har du inte gjort någon beställning är det nu hög tid, framförallt när det gäller markberedning. Under våren kommer vi för att ge er bättre service ha hjälp av en praktikant som heter Stephanie Carlqvist. Stephanie studerar nu Skogligt basår i Värnamo och skall göra sin praktik hos oss under 14 veckor. Även om det ännu ligger snö kvar så fundera gärna över om ni har någon röjning som behöver utföras under våren. Vi har idag fem duktiga skogsarbetare till vårt förfogande och de behöver arbete så bara hör av er.

Sist men inte minst vill vi önska er alla en stundande skön vår samt med en förhoppning om att vi ses i din skog!

Hälsningar Joakim, Jonas, Kristoffer, Sören, Berra, Kjell och Gertrud.

Joakim 0492-288 91                          Jonas 0492-288 92                                Kristoffer 0492-288 93

Barncancerfonden