Röd Tallstekel

2011-06-03

I södra halvan av vårt verksamhetsområde har vi ganska stora områden som drabbats av Tallstekel. Tallarnas barr, förutom årsskotten, äts upp och många tallar uppfattas som "döda" eller "döende".

Vi har under de senaste dagarna fått flera samtal från leverantörer som uppmärksammat detta. Om allt blir som "normalt" kommer tallarna att överleva detta angrepp men drabbas av en tillväxtförlust under kommande år. Av denna anledning är det även av stor vikt att hugga upp vindfällen och toppbrott av tall för att inte riskera förökning av Märgborre. Dessa två skadeinsekter i kombination dödar tallarna!
Barncancerfonden