Stormfällning

2011-04-09

Återigen har vi drabbats av en stormfällning. Omfattning i dagsläget är svårbedömt men uppskattningsvis är det framförallt ströträd som har fallit.

Vi vill uppmana alla att snarast inventera sina fastigheter så att vi kan skapa oss en uppfattning om skadorna. Vi har redan idag två maskiner igång med enbart upparbetning av vindfällen. När vi har en tydligare bild över skadorna, vilket vi bör ha under mitten av veckan, kommer vi att delge mer information. Är du drabbad och behöver hjälp kommer vi självfallet att hjälpa till, hör bara av dig till oss. Väljer du att upparbeta vindfällorna själv så tag kontakt med oss snarast så att timmret apteras i rätt längder. 
Barncancerfonden