Toppbrott i vårt verksamhetsområde

2011-02-04

Nu när snön sakta men säkert försvinner får vi fler och fler indikationer på toppbrottsskadade bestånd. Vi vill därför uppmana alla skogsägare att vara observanta på detta.

Framförallt är det yngre bestånd i åldern 15-35 år som är drabbade, både av tall och gran. Vidare är oröjda och ogallrade bestånd oftast hårdare drabbat. Toppbrott, och även helt omkullfallna träd, finns dock även i äldre slutavverkningsbestånd. Enligt Skogsvårdslagen får högst tre skogskubikmeter lämnas per hektar. Av denna anledning uppmanar vi alla skogsägare att snarast se över ert behov av eventuell avverkningshjälp och boka upp detta snarast. Väljer ni att avverka själva så kontakta oss innan för rätt aptering.
Barncancerfonden