Mars månad och kanske börjar du känna vittring av vår?

2021-03-01

Vad passar då bättre än att ge sig ut och röja i skogen?

Att röja ett bestånd ger bra tillväxt och vitalitet på de kvarlämnade träden. Det fungerar även som en sista anpassning för få till rätt trädslag för din mark, beroende på hur din målsättning för din skog ser ut.

Om du inte röjer själv, utan har entreprenörer i din skog så uppskattas alltid ett besök under arbetets gång. Men, som vanligt så är säkerheten viktigast så låt dem veta på förhand att du kommer. Och, glöm inte kaffetermosen. Och håll avstånd. 😉 

 

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill prata skogsskötsel eller behöver hjälp med att komma i kontakt med kunniga entreprenörer!

Barncancerfonden