Ny svärmning av Granbarkborre!

2019-08-22

Syskonsvärmningen pågår fortfarande och alla skogsägare uppmanas att fortsätta att bevaka sina skogar. Ta kontakt med oss för eventuell upparbetning. Låt döda granar från 2018 stå kvar till barkborrarnas fiender.

Barncancerfonden