Policy gällande Covid-19

2020-06-15

Skogen växer och därför bör åtgärderna inte avstanna. Med andra ord fortgår vårt arbete i så normal omfattning som möjligt även under pågående pandemi.

Skogen växer och därför bör åtgärderna inte avstanna. Med andra ord fortgår vårt arbete i så normal omfattning som möjligt även under pågående pandemi. Frödinge Skog AB är måna om att sätta säkerheten främst och därför har vi tagit fram följande policy och riktlinjer. Målet är att du och vi skall känna oss trygga samt att minska risken för smittspridning av Covid-19.

  • På kontoret gäller samma regler som för Frödingegruppen i stort. Alla skall känna sig trygga på vår arbetsplats.

  • Vi tar inte i hand och undviker fysisk kontakt. Detta för både vår och din säkerhet.

  • Vi skall undvika fysiska möten med människor i riskgruppen.

  • Vi försöker alltid att träffa våra kunder, leverantörer och samarbetspartners utomhus på ett säkert avstånd.

  • Vi skall ständigt följa myndigheternas råd och rekommendationer.

Mer information finns på folkhalsomyndigheten.se.

Barncancerfonden