Samlad lägesbild -Granbarkborre 20-08-31

2020-08-31

Arbetet med att ta hand om gbb-skadade granar fortsätter under hösten. Angreppen sitter i många fall högt, 10-15 meter, och är ofta svåra att se. Mottagningskapaciteten vid industri bedöms som tillfredsställande i nuläget.

Kontrollera era skogar minst var fjärde vecka och anmäl eventuella angrepp så snart som möjligt till ert skogliga ombud. Låt döda granar stå kvar till barkborrarnas fiender.

***Samlad lägesbild -Granbarkborre. Denna info sammanställs av Skogsstyrelsen varannan vecka efter webbmöte med flertalet aktörer inom skogsbruket.***

Barncancerfonden