Föryngring

Föryngring

Att föryngra sin skog efter en slutavverkning är för alla en självklarhet. Att snabbt efter slutavverkningen få igång en ny föryngring anser vi vara viktigt! Antingen med hjälp av en fröträdställning/skärm, sådd eller en traditionell plantering. Väljer man att utföra en traditionell plantering är det bra om Ni beställer plantorna så tidigt som möjligt. Plantutbudet är begränsat under kommande säsong så beställ plantor redan idag!

Frödinge Skog AB ombesörjer hela kedjan från avverkning till plantering. Detta innebär att vi har tillgång till och ombesörjer riskörning, flisning, markberedning, plantförmedling, plantering och planteringsuppdrag. Är du leverantör till Frödinge Skog AB ställer vi gärna upp med våra resurser.

Barncancerfonden