November

2021-11-01

Passa på att gå till skogs och se ut dig en julgran innan snön kommer!

Nu när löven släpper är det dessutom enklare att röja då plantorna syns bättre. Men kom ihåg att spara RASE till djuren!  
I jul stödjer vi UNHCR