• Välkommen till Frödinge Skog AB! Fröträdsställning i Knabbarp...Välkommen till Frödinge Skog AB! Fröträdsställning i Knabbarp...
  • Välkommen till Frödinge Skog AB! Vacker morgon vid Stjärnfall...Välkommen till Frödinge Skog AB! Vacker morgon vid Stjärnfall...
  • Välkomna till Frödinge Skog AB! Grantimmer vid bilväg...Välkomna till Frödinge Skog AB! Grantimmer vid bilväg...
  • Välkommen till Frödinge Skog AB! Soluppgång i Låxbo.Välkommen till Frödinge Skog AB! Soluppgång i Låxbo.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Frödinge Skog AB köper både tall- och grantimmer som leveransvirke/rundtimmer, avverkningsuppdrag och skog på rot. Vi köper även rotstock, massaved, lövkubb, lövtimmer och energisortiment. Läs mer under våra tjänster.

I jul stödjer vi UNHCR