Om Frödinge Skog

Frödinge Skog AB är ett renodlat inköpsbolag beläget i Frödinge, strax en mil öster om Vimmerby. Frödinge Skog AB ägs av Frödinge Hällerum Timber AB där båda sågverken har en lång och stabil verksamhet i området. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde sträcker sig i grova drag från Oskarshamn/Hultsfred i söder till Valdemarsvik/Rimforsa i norr. Lätt förklarat omfattas området av norra Kalmar län samt södra Östergötland. Vi köper både tall- och grantimmer som leveransvirke/rundtimmer, avverkningsuppdrag samt skog på rot och förser våra ägares indutrier med denna råvara. Vi köper även de flesta på marknaden förekommande sortiment såsom rotstock, massaved, lövkubb, lövtimmer och energisortiment.
I jul stödjer vi UNHCR