Affärsidé

Frödinge Skog AB har det totala ansvaret för alla råvaruleveranser till sågverken.

Leveranserna ska vid varje tid motsvaras av sågverkens behov avseende volym, specifikation, kvalité och kostnad.

Sågverken skall uppfatta oss om serviceinriktade, flexibla och proffsiga i alla avseenden, "Bästa Leverantör".

Alla våra externa kunder och samarbetspartners kan lita på att vi anstränger oss för att innehålla vad vi avtalat, serviceinriktade, flexibla och proffsiga i alla avseenden, "Bästa Leverantör".

Vi erbjuder skogsbruket inom vårt område ett fullserviceprogram. Vi har lång erfarenhet, vi har resurser och kunnande inom skoglig rådgivning, skogsvård, avverkning och virkesaffärer.

Skogsägare och leverantörer skall uppfatta oss som "Bästa samarbetspartner och bästa långsiktiga virkesköpare".

Vi kommer att anstränga oss för att utveckla vår organisation så att den bättre motsvarar skogsbrukets nuvarande och framtida behov inom alla områden.

Frödinge Skog AB -Vi levererar till bygdens sågverk!

I jul stödjer vi UNHCR