Växtkraft

Vision

Frödinge Skog AB ska vara ett ledande företag inom branschen. Vi skall utnyttja det lilla företagets stora flexibilitet och aktivt gynna det lokala samarbetet i bygden där vi verkar.

Vi ska medverka till ökad effektivitet i alla led inom skogsbruk och råvaruanskaffning till förmån för våra ägare, skogsägare, leverantörer och kunder.

Som råvaruköpare ska vi verka för att bedriva ett miljöriktigt och ekonomiskt långsiktigt hållbart skogsbruk.

Vi skall alltid ha bra erbjudanden till skogsbruket inom vårt kompetensområde; Skoglig rådgivning, avverkning, skogsvård och naturvård samt ekonomi & juridik.

Den som samarbetar med oss ska alltid få ett proffsigt bemötande.

I jul stödjer vi UNHCR