Press

För frågor gällande Frödinge Skog AB och dess verksamhet vänligen kontakta VD och Råvaruansvarig, Joakim Rosén, på telefon 0492-222 91.
I jul stödjer vi UNHCR