Certifiering

För att tillgodose våra kunders önskemål och för att skapa ett uthålligt skogsbruk där vi är verksamma är Frödinge Skog AB certifierade enligt PEFC™ samt att vi innehar spårbarhetsbevis för FSC®. Certifiering innebär att en produkt eller tjänst utförs enligt en viss bestämd standard. För vår del betyder det att vi skall efterfölja ett uthålligt, lönsamt och miljövänligt brukande av skogen och dess produkter. Vi skall ha utbildade, certifierade entreprenörer som bedriver en korrekt naturvård i skogen. Om Du som skogsägare väljer att certifiera Din skogsfstighet betyder det att Du ska ta hänsyn till nationella-, kulturella och sociala intressen. En viss frivillig avsättning av den produktiva skogen skall avsättas för inriktning på naturvård. Vidare krävs det att Du som skogsägare har en Grön Skogsbruksplan. Kostnaden för Dig som skogsägare är bara kostnaden för den Gröna Skogsbruksplanen. Utöver vinsten för Dig som skogsägare att bedriva ett uthålligt skogsbruk betalas ett tillägg för certifierad virkesråvara.

Frödinge Skog AB är ombud för att certifiera Dig som skogsägare. Är du intresserad så tag gärna kontakt med oss för mer information.

Önskar Ni mer information om certifieringsorganen kan Ni besöka:

              

I jul stödjer vi UNHCR