Flis

Energi

Frödinge Skog AB köper alla på marknaden förekommande energisortiment som skogen producerar. På övervägande av den areal som vi slutavverkar tar vi ut grot (grenar och toppar) som sedan flisas och leveras till bl.a. Vimmerby Energi. Frödinge Skog AB försörjer även Frödingesågen med energiråvara till pannan som bl.a. värmer stora delar av Frödinge samhälle samt Frödinge Mejeri.

Är ni intresserade av att köpa energiprodukter såsom grot, stamvedsflis, bark, spån mm så ta kontakt med Joakim, telefon 070-536 02 25.

 

I jul stödjer vi UNHCR