Föryngring

Föryngring

Att föryngra sin skog efter en slutavverkning är för alla en självklarhet, antingen med hjälp av en fröträdställning/skärm, sådd eller en traditionell plantering. Väljer man att utföra en traditionell plantering är det bra om Ni beställer plantorna så tidigt som möjligt. Frödinge Skog AB hanterar årligen cirka 700 000 plantor vilket motsvarar en återbeskogningsareal på cirka 280 ha. Sedan våren 2019 har vi ett eget kylrum på 270 m3 och kan därför tillhandahålla alla typer av plantor under säsongen.

Frödinge Skog AB ombesörjer hela kedjan från avverkning till plantering. Detta innebär att vi har tillgång till och ombesörjer riskörning, flisning, markberedning, plantförmedling, plantering och planteringsuppdrag.

I jul stödjer vi UNHCR