Gallring

Gallring

Att gallra sin skog anser vi vara en självklarhet. Lika så att gallringen skall syfta till att förbättra kvalitén och produktionen i beståndet, inte för att kortsiktigt få ut pengar, utan att så snabbt som möjligt nå slutavverkningsdimensioner med god kvalité. Att gallra skogen i tid, med rätt uttag och rätt stamval samt med rätt maskiner är också en självklarhet.

Frödinge Skog AB samarbetar med tre huvudentreprenörer när det gäller gallring; Engdals Gallringstjänst och Engströms Skogstjänst och Br Ekströms Skogsentreprenad. Engdals Gallringstjänst kör en beståndsgående Rottne 2004 och Engström kör en Timberjack 1270D samt Br Ekström har en Komatsu 901 med flerträdsaggregat. Med denna maskinpark är vi kompletta för allt ifrån klena förstagallringar till grövre timmerställningar.

Har Du någon gallring som behöver utföras eller några funderingar så kontakta oss gärna. Telefonnummer och e-post finns under "Kontakt" i rubriken ovan.

I jul stödjer vi UNHCR