Grön Skogsbruksplan

Grön Skogsbruksplan

För att på ett enkelt sätt få ett bra beslutsunderlag för åtgärderna i skogen är en skogsbruksplan mycket bra. Utifrån denna ges det ett förslag på hur och när de enskilda bestånden skall åtgärdas. Varje bestånd är specifikt beskrivet med avdelningsnummer, målkod, areal, ålder, ståndortsindex, trädslagsfördelning, volym mm.. I planen finns även en sammanställning över fastighetens totaler vilket ger ett mycket bra beslutsunderlag.

Frödinge Skog AB kan givetvis hjälpa Dig med detta om du så önskar. Vi sammarbetar idag med Henrik Rosberg som producerar våra Gröna Skogsbruksplaner. Tag gärna kontakt med oss för en diskussion!

I jul stödjer vi UNHCR